Vyhledávání v inzerátech
Hlídání nově vložených inzerátů
Spravovat vytvořené

 

Potřebujete vymazat z registru dlužníků?

Chtěli byste získat výhodnou půjčku nebo hypotéku a bylo vám sděleno, že vaše žádost byla zamítnuta, protože jste evidováni v registru dlužníků?

Nejste si vědomi žádného prohřešku a chtěli byste situaci napravit, nebo již uplynula delší doba od chvíle, kdy jste dlužný závazek uhradili a potřebujete být z registru dlužníků vymazáni? Pak se připravte na běh na dlouhou trať, protože výmaz z registru dlužníků rozhodně není nic jednoduchého.

Dostat se do registru dlužníků je snadné

Na to, abyste se stali dlužníky, nemusíte být neplatiči, kteří skutečně a úmyslně nehradí své dluhy. Stačí včas neuhradit splátku půjčky, poplatek za služby (často u telefonního operátora), nezaplatit poplatek za zrušenou kreditní kartu a podobně, většinou nedopatřením nebo nevědomky. Protože věřitel není povinen vás na dluh upozornit (i když většina solidních věřitelů tak činí) nebo dojde k omylu v adrese, o dluhu se včas nedozvíte a najednou můžete zjistit, že jste v registru dlužníků. Do registru můžete být zapsání i tehdy, když jste dluh po výzvě uhradili.

Registry dlužníků jsou různé

Úhradou byť i sebemenšího dluhu zápis v registru dlužníků nemizí. Registry totiž dlužníky evidují i určitou dobu po uhrazení. Velmi často užívaným registrem dlužníků je registr SOLUS. Zde jsou zaznamenány údaje o těch, kteří se byli v prodlení se splácením, ještě tři roky po uhrazení splátky. Všichni, kdo mají půjčku, úvěr, kontokorent, kreditní kartu nebo o tyto produkty zažádali, jsou vedeni v bankovním registru klientských informací. Záznamy zde jsou uchovávány 4 roky. V nebankovním registru klientských informací jsou vedeni ti, kteří čerpali nebankovní produkty nebo leasing.

Zápis v registru nemusí být negativní

Zápis v bankovním a nebankovním registru nemusí být pro klienta vždy nepříznivý. Vzhledem k tomu, že jsou zde shromažďovány informace o poskytnutých a splacených úvěrech, může být klientova platební morálka s pomocí těchto informací vyhodnocena jako velmi dobrá, což mu při žádosti o další půjčku může pomoci. Také jednotlivé negativní informace jsou pak posuzovány individuálně a ne vždy znamená ojedinělý prohřešek zaznamenaný v registru automatické zamítnutí žádosti o další úvěr. Většinou se vychází z celkového chování klienta.

Kdy se záznamy vymazávají

V registrech je zaznamenáno přesně, jakým způsobem byly závazky klienta vůči věřiteli porušeny a zda došlo k nápravě. Banka sama nemůže provést výmaz z registru. Výmazy jsou prováděny až po době, která je určena pravidly registrů, banky jen nahlásí, že dluhy byly splaceny. Dokud nedojde k výmazu, jste stále bráni jako dlužníci. Pokud některé společnosti slibují, že vám poskytnou půjčku a ještě zajistí výmaz z registru dlužníků, dejte si dobrý pozor na to, aby se nejednalo o podvod. O vymazání z bankovního a nebankovního registru totiž žádat nelze. U poskytnutých a splacených půjček dochází k výmazu automaticky po uplynutí čtyř let, u zamítnutých nebo nečerpaných úvěrů půl roku až rok.

Podmínky pro vymazání z registrů dlužníků

K tomu, abyste byli vymazáni z registru dlužníků, musí být splněny určité podmínky. Jako první musí být zcela uhrazen dluh. O zaplacení dlužné částky je dlužník stále veden v registru, ovšem už s datem splacení pohledávky. Další postup se může lišit podle jednotlivých registrů. Pokud jste se do registru dlužníků dostali kvůli nějakému nedorozumění, špatné komunikaci nebo omylem, můžete o výmaz z registru požádat. Žádostem těch, kteří se v registru dlužníků ocitli oprávněně, například pro dlouhodobé nesplácení, nebývá vyhověno.

Půjčka bez registru

 Odkazy na články

Navíc vše je posuzováno zcela individuálně, každý dlužník může být posuzován odlišně.

Jak postupovat

Především musíte uhradit dluh příslušnému věřiteli. Poté byste měli zrušit smluvní vztah s věřitelem, který informaci o vás do registru vložil. To se dělá formou výpovědi, současně s výpovědí je potřeba odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a tuto informaci sdělit i registrům. Nic se totiž neděje automaticky, jednotlivé kroky musejí následovat jeden po druhém. I poté je však potřeba zkontrolovat, zda byl výmaz z registru dlužníků proveden a vy mohli znovu žádat o úvěry a půjčky s čistým štítem.

Novinky
Anketa