Vyhledávání v inzerátech
Hlídání nově vložených inzerátů
Spravovat vytvořené

 

Promlčecí lhůtu mají i půjčky

Zapomínáte častěji na některé platby nebo splácení půjčky a věřitelé vás neupozorní, dokud váš dluh nenaroste do vysokých hodnot, protože musíte zaplatit i penále a pokutu?

V tom případě by vás ještě před úhradou dluhu nebo jednáním s věřitelem mělo zajímat, zda vaše půjčka již nebyla promlčena. Půjčka promlčecí lhůta je důležitá i pro věřitele - po jejím překročení již nemá právo dlužnou částku vymáhat. Druhů promlčecích lhůt je několik a mají různou délku, proto je dobré se v nich alespoň trochu orientovat.

Půjčka promlčecí lhůta se řídí občanským zákoníkem

Půjčky se řídí základní promlčecí dobou, kterou stanoví občanský zákoník a která je tříletá. Ta je stanovena ve smlouvě o půjčce. Půjčka promlčecí lhůta začíná dnem, kdy právo na úhradu mohlo být poprvé uplatněno. K promlčení závazku dojde po tzv. marném uplynutí tří let od přesného data splatnosti, tedy v případě, že věřitel tři roky po splatnosti půjčky nepodal žalobu na vrácení půjčky. Upomínky a výzvy k zaplacení nemají na tuto lhůtu žádný vliv.

Po promlčení nelze vymáhat splacení půjčky soudně

Půjčka promlčecí lhůta má důležitou roli při vymáhání splacení půjčky soudní cestou. Pokud je pohledávka promlčena a dlužník písemně namítne toto promlčení, nemá již povinnost uhrazení dluhu. Samotné právo na úhradu závazku tedy nezanikne, ale není možné domáhat se ho soudně. Dlužník by pak pohledávku musel uhradit dobrovolně, což naprostá většina dlužníků neučiní. Proto si věřitelé musejí půjčky promlčecí lhůty hlídat a včas vymáhat nesplacené částky soudně.

Půjčky online

 Odkazy na články

Pozor na průběh promlčecí lhůty

Pokud v průběhu promlčecí lhůty nebyla pohledávka soudně vymáhána, bude posledním dnem této lhůty promlčena a dlužník již není povinen platit. Zaplatí-li však po uplynutí promlčecí lhůty, nemá narok na vrácení financí. V době, kdy běží promlčecí lhůta, mohou být provedeny právní úkony důležité pro uplatnění nároku soudní cestou. V době průběhu soudního řízení se promlčecí doba zastavuje po celou dobu řádného soudního řízení. Jak dlužníkovi tak věřiteli se sledování půjčky promlčecí doby rozhodně vyplatí.

Diskuse

Novinky
Anketa