Hlavní strana - nad nadpisem:

Vyhledávání v inzerátech

Levý sloupec:

Hlídání nově vložených inzerátů
Spravovat vytvořené

 

Půjčky pro OSVČ jsou žádané

Jste osoba samostatně výdělečně činná a potřebujete získat půjčku? Zjišťujete, že je to najednou problém? Nevzdávejte se, právě pro vás jsou zde půjčky pro OSVČ.

Proč nejsou banky a většina nebankovních institucí vůči OSVČ příliš vstřícné? Je to tím, že živnostníci a podnikatelé většinou vykazují poměrně nízké příjmy. To jim umožňuje optimalizace daňového základu, al e plynou z toho určité nevýhody- jako například při žádosti o půjčku. Naštěstí je možno vzít si půjčku pro OSVČ.

Proč má většina OSVČ nízké příjmy

Proč právě podnikatelé a živnostníci mají problémy při schvalování žádosti o půjčku pro OSVČ? Osoby samostatně výdělečně činné často nepřiznávají všechny své příjmy a snižují svůj daňový základ. Proto je jejich oficiální příjem velice nízký, i když ve skutečnosti jsou finančně zcela bez problémů. Vysoké daně a sociální a zdravotní pojištění se nechce platit nikomu, proto bývají oficiální zisky nízké a snížené o legální položky. I zdravotní a sociální pojištění je pak minimální. Právě tato skutečnost se však může ukázat jako zrádná při žádosti o půjčku pro OSVČ.

Oficiální příjem není pro banku zárukou

Banka nebo nebankovní společnost pak musí posoudit podle předcházejících daňových přiznání, zda má podnikatel nebo živnostník pravidelné příjmy a je ve svém podnikání úspěšný, nebo se jedná o člověka se skutečně minimálními příjmy. Prověření skutečného příjmu žadatele o půjčku pro OSVČ bývá problematické. Zvláště v bankách se způsob posuzování příjmů může stát důvodem pro zamítnutí půjčky. Půjčky pro OSVČ jsou pak snadněji dosažitelné u nebankovních institucí, které bývají vůči podnikatelům a živnostníkům mnohem vstřícnější.

Jak vyřídit půjčku pro OSVČ

Půjčky pro OSVČ se vyřizují podobně jako všechny ostatní druhy půjček.

Půjčky pro podnikání

 Odkazy na články

Žadatel musí předložit dva doklady totožnosti, místo potvrzení o příjmu se dokládá daňové přiznání za několik posledních let. Někdy je umožněna pouze půjčka účelová, zájemce o půjčku o OSVČ musí doložit účel, ke kterému bude půjčka pro OSVČ použita a toto zpětně doložit účty nebo fakturami. Získat půjčku tedy není pro podnikatele a živnostníky nijak jednoduché, ale zvláště u nebankovních společností si i osoby výdělečně činné najdou vhodnou půjčku.

Diskuse

Pravý sloupec:

Novinky

Sociální sítě:

Anketa