Vyhledávání v inzerátech
Hlídání nově vložených inzerátů
Spravovat vytvořené

 

Schopnost splácet půjčku si můžete pojistit

Zájemce o půjčku u banky nebo nebankovní společnosti je vždy dotazován, zda si chce uzavřít pojištění neschopnosti splácet. Uzavření tohoto typu pojištění může být i podmínkou poskytnutí půjčky.

To se často stává u půjček na vyšší částky. Pojištěný by tak měl mít jistotu, že v případě platební neschopnosti, např. z důvodu nemoci nebo ztráty zaměstnání splátky uhradí pojišťovna. Pojištění neschopnosti splácet nepatří k nejlevnějším, navíc někdy pojišťovna uhradí jen část splátek. Ještě před uzavřením tohoto pojištění se vyplatí důkladně si pročíst pojistné podmínky.

Pojištění nelze uzavřít dodatečně

Pojištění neschopnosti splácet se skoro výhradně uzavírá při podpisu smlouvy, jen ve velmi výjimečných případech ho lze uzavřít dodatečně. Takovou výjimkou jsou hypotéky, kde lze pojištění neschopnosti splácet uzavřít až do půl roku po uzavření smlouvy. Výhodou pojištění je i to, že za jeho uzavření dochází k mírnému snížení sazby úroků. Pojistné podmínky si stanoví banka nebo nebankovní společnost, předávají se současně se smlouvou. Každý klient by si měl nechat dostatek času na jejich prostudování a mít tak jasno v tom, jaké případy jsou pojištěním kryty.

Pojistné plnění nepokryje splátky hned

Neschopnost splácet musí trvat po nějakou dobu, aby bylo možno použít pojištění neschopnosti splácet. Uzavřít lze pojištění proti většině rizik, která způsobují dlouhodobou neschopnost platit splátky. Většinou se jedná o dlouhodobou pracovní neschopnost, úmrtí, invaliditu nebo ztrátu zaměstnání. Pojištění neschopnosti splácet se nabízí v několika variantách – základní a nejlevnější je pojištění pro případ smrti nebo trvalé invalidity, širší varianta zahrnuje i ztrátu zaměstnání nebo dlouhodobou nemoc.

Půjčka

 Odkazy na články

Měsíční splátky pojištění mohou být vysoké

Pojištění neschopnosti splácet bývá většinou zahrnuto do jednotlivých měsíčních splátek, které se tím mohou značně navýšit, zvláště u komplexní varianty pojištění. Podmínky plnění jsou poměrně náročné. Splátky začne pojišťovny hradit až po uplynutí určité doby a i z pojištění neschopnosti splácet existují výluky. Proto zvažte, zda je právě toto pojištění pro vás výhodné.

Diskuse

Novinky
Anketa